Tehnikas un inovācijas festivāls – “Mehatrons”!

Pēdējo trīs gadu notikumi rāda, ka visu šajā dzīvē mēs nevaram paredzēt uz priekšu, tomēr, ir lietas, kuras nevar atstāt novārtā, lai kā mums liktos, ka šobrīd nav īstais brīdis. Tāpēc, mēs, turpinām uzrunāt jauniešus apgūt inženierzinātnes, attīstīt bērnu tehnisko jaunradi un sasaistīt tehniskās zinātnes, izglītību un mūsdienu tehnoloģijas, jo, apzināmies, ka ir nepieciešams ilgs laiks, kamēr jaunietis izvēlās virzienu kurā doties veidot savu profesionālo darba karjeru.

Šogad, tehnikas un inovāciju festivāls – “Mehatrons”, tiks organizēts 3., 4., 10. un 11. septembrī, sadarbībā ar ilggadējiem un uzticamiem sadarbības partneriem – Jelgavas valstspilsētu, biedrību „Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs”, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm „Sporta servisa centrs”, „Kultūra”, Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādi “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” un Jaunrades namu “Junda”.

Pirmajā septembra nedēļas nogalē ātruma un asu izjūtu cienītāji varēs doties uz sporta un atpūtas kompleksu “Rullītis”, kur norisināsies tādas tehnisko sporta veidu sacensības kā ātruma aplis, veiklības brauciens, mini dragreiss un drifts”. Savukārt otrajā septembra sestdienā potenciālie audzēkņi un darba ņēmēji varēs doties uz Pasta salu, lai iepazītos ar izglītības piedāvājumiem inženierzinātnēs, apmeklētu uzņēmēju un amatnieku meistardarbnīcas, novērtētu izgudrotāja konkursa “Minox Zemgale 2022” dalībniekus, izmēģinātu tehniskos jaunrades veidus “Jundas jaunrades dienā” un izjustu auto akustisko sistēmu jaudu auto skaņas turnīrā. Citiem vārdiem sakot, īstā vieta un laiks nākotnes profesijas izvēlei.