Pēdējo trīs gadu notikumi rāda, ka visu šajā dzīvē mēs nevaram paredzēt uz priekšu, tomēr, ir lietas, kuras nevar atstāt novārtā, lai kā mums liktos, ka šobrīd nav īstais brīdis. Tāpēc, mēs, turpinām uzrunāt jauniešus apgūt inženierzinātnes, attīstīt bērnu tehnisko jaunradi un sasaistīt tehniskās zinātnes, izglītību un mūsdienu tehnoloģijas, jo, apzināmies, ka ir nepieciešams ilgs laiks, kamēr jaunietis izvēlās virzienu kurā doties veidot savu profesionālo darba karjeru.

Vairāk informācijas par “Mehatronu” ir pieejama šeit.