PASTA SALĀ:

Ieejas maksa:

0.00 € – skatītājiem;

Dalības maksa reģistrējoties www.mehiem.lv:

20.00 € – Latvenergo skaņas turnīra vienai disciplīnai;

05.00 € – Latvenergo skaņas turnīra nākamā disciplīna;

Dalības maksa reģistrējoties Hercoga Jēkaba laukumā:

30.00 € – Latvenergo skaņas turnīra vienai disciplīnai;

10.00 € – Latvenergo skaņas turnīra nākamā disciplīna;

SPORTA UN ATPŪTAS KOMPLEKSĀ “RULLĪTIS”:

Ieejas maksa:

0.00 € – skatītājiem;

Dalības maksa reģistrējoties www.mehiem.lv:

20.00 € – Auto Kada ātruma aplim;

20.00 € – Baltic Agro dragreisa turnīram;

20.00 € – Siljas veiklības braucienam;

20.00 € – Hansa Flex drifta turnīram;

10.00 € – Katra nākamā disciplīna;

Dalības maksa reģistrējoties Rullītī:

30.00 € – Auto Kada ātruma aplim;

30.00 € – Baltic Agro dragreisa turnīram;

30.00 € – Silja veiklības braucienam;

30.00 € – Hansa Flex drifta turnīrā;

10.00 € – Katra nākamā disciplīna;

Auto stāvvieta:

5.00 € – skatītājiem;

0.00 € – dalībniekiem iepriekš reģistrējoties;

0.00 € – ar ielūgumiem;