Preses relīze:

No 3. līdz 10. martam viesu mājā „Aitiņlauvas” norisināsies Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes studentu pašpārvaldes organizētais jauniešu apmaiņas projekta „Jauniešu brīvais laiks = sagatavošanās nākotnes profesijai” pasākums, kurā piedalīsies gan latviešu, gan igauņu studenti, daloties ar pieredzes stāstiem un piemēriem par augstskolas, fakultātes, pašpārvaldes un pašu studentu organizētiem projektiem vai pasākumiem inženierzinātņu studentiem.

26 LLU Tehniskās fakultātes studenti un 26 Igaunijas Dzīves Zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences) Tehnoloģiju institūta studenti 8 dienas dzīvos zem viena jumta, iepazīstot abu valstu kultūru, studentu dzīvi un brīvā laika pavadīšanas un aizpildīšanas iespējas. Abu valstu studenti savu brīvo laiku velta lietām un nodarbēm, kas saistītas ar automašīnām, tādēļ, apvienojot studiju virzienu ar brīvā laika aktivitātēm, nereti studenti neapzināti sagatavojas savai nākotnes profesijai.

KBalstoties uz neformālās izglītības principiem un metodēm – diskusijām, darba grupām un praktisku darbību, abu valstu studenti iepazīsies, saliedēsies, apzinās programmas „Jaunatne darbībā” piedāvātās iespējas, iepazīstinās ar pārstāvēto universitāti un organizācijas darbību, kā arī ar pieredzes piemēriem par organizētiem un realizētiem pasākumiem. Latvijas studenti iepazīstinās igauņu studentus ar savu studiju vidi – Tehniskās fakultātes telpām, ar savu pasākumu organizēšanas vietu – sporta un atpūtas kompleksu „Rullītis”, kā arī ar savas darbības rezultātu – Mehu servisu. Bez visa tā, 8. martā projekta dalībnieki dosies uz ražošanas uzņēmumiem – SIA Jelgavas tipogrāfija, SIA Evopipes un A/S Amoplant, lai uzklausīt un iepazītu to pieredzes stāstus. Ne tikai uzņēmumu darbinieki motivēs atbildīgi izvēlēties sava brīvā laika aktivitātes, to darīs arī Jelgavas pilsētas mērs – Andris Rāviņš (1980. gada LLU Tehniskās fakultātes absolvents), kura vadībā pilsēta jau ilgus gadus strādā pie profesionālās izglītības sistēmas pilnveidošanas, lielu uzmanību veltot tieši inženierzinātnēm, kas ir viena no pilsētas attīstības prioritātēm.

Neliels info par projekta organizētāju

LLU Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvalde, gadiem ejot, ir pierādījusi sevi daudz un dažādās darbības sfērās. Sadarbojoties ar studentiem, pasniedzējiem un citiem sadarbības partneriem, tā ir radījusi spilgtu un darbspējīgu Tehniskās fakultātes tēlu. Daudzu gadu garumā Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvalde ir uzkrājusi pieredzi un pilnveidojusies, organizējot dažādus pasākumus ne tikai studentiem, bet arī Jelgavas pilsētas un novada iedzīvotājiem. Studentu pašpārvaldē ikvienam studentam ir iespēja realizēt savas idejas un iniciatīvas, atrodot domubiedrus, padomdevējus un izpalīdzīgas rokas.

Neliels info par projekta finansētāju

„Jaunatne darbībā” ir Eiropas Savienības programma, kas jauniešiem sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, veidot un īstenot projektus, iepazīt citu valstu kultūru un līdzdarboties sabiedrībā notiekošajam.

Viedoklis

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Biedrības „Tehniskās fakultātes studentu pašpārvaldes” valdes loceklis

Jānis Kuķis

Projekta „Jauniešu brīvais laiks = sagatavošanās nākotnes profesijai” koordinatore

Ieva Ozoliņa