Biedrība “MEHU ABSOLVENTI”:

Valdes loceklis: Jānis Kuķis
Mobīlais tālrunis: 29589595
E-pasts: mehiem@mehiem.lv
Adrese: J.Čakstes bulvāris 5 – 127, Jelgava, LV-3001

Biedrības rekvizīti:

B/A “MEHU ABSOLVENTI”
Reģ. Nr.: 40008101166
Juridiskā adrese: J.Čakstes bulvāris 5 – 127, Jelgava, LV-3001
Banka: A/S SEB Banka
SWIFT: UNLAL2X
Konts: LV62UNLA0050008125813

Karte: