Janis_Kukis

Jānis Kuķis

Amats biedrībā:

Valdes loceklis

Darba vieta:

SIA “Jelgavas autobusa parks”