Darba prakse potenciālajā darba vietā ir viens no labākajiem veidiem, kā pārliecināties par savām praktiskajām iemaņām un saprast vai vēlies nākotnē tur strādāt. Tāpēc piesakies, lai varam Tev palīdzēt atrast prakses vietu, kura varētu būt arī Tava darba vieta.

Vārds Uzvārds

Izglītības iestāde

Kurss un grupa

E-pasts

Mobīlais tālrunis

Nozare kurā vēlies praktizēties

Pilsēta vai novads, kurā vēlams atrasties prakses vietai