Biedrība “Mehu absolventi” daudzu gadu garumā, jau no izveidošanas brīža, 2006. gada pavasara, ir pierādījusi sevi dažādās darbības sfērās. Kopā ar Tehniskās fakultātes studentu pašpārvaldi un citiem sadarbības partneriem tā spējusi radīt spilgtu un darbspējīgu Tehniskās fakultātes tēlu, kas spēj aizstāvēt un pārstāvēt gan fakultātes, gan arī studentu intereses universitātē, kā arī valsts un pasaules mērogā.

Biedrība dod iespēju:
Iepazīties un iegūt labus draugus;
Atpūsties un produktīvi izmantot savu brīvo laiku;
Aizstāvēt savas un pārējo intereses valsts mērogā;
Piedalīties, pārstāvēt un aizstāvēt universitāti pasaules mērogā;
Sadarboties ar uzņēmējiem, valsts iestādēm un sabiedriskajām organizācijām;
Pierādīt sevi dažādās darbības jomās;
Sagatavot sevi tālākajai karjeras izaugsmei.

Šī ir viena no pirmajām universitātē dibinātajām biedrībām, kura ir spējusi būt, kā paraugs pārējām fakultātēm un to pārvaldēm. Gadu gaitā biedrība ir spējusi radīt ļoti lielas pārmaiņas gan studentu, gan arī pašas fakultātes dzīvē. „Mehi” pratuši vienmēr pozitīvi izcelties ar saliedētību un savstarpēju draudzību, kas liecina par veiksmīgu sadarbību starp biedrību, pašpārvaldi, studentiem, fakultāti un universitāti.

Biedrība kopā ar Tehniskās fakultātes studentu pašpārvaldi ir izveidojusi tradīcijas, kuras ir ikgadējas un spēj studentu dzīvi padarīt krāsaināku ar daudziem un dažādiem pasākumiem. Veiksmīgi sadarbojoties biedrībai ar fakultātes studentu pašpārvaldi ir izdevies vairākkārt palīdzēt pirmā kursa studentiem iegūt Latvijas Lauksaimniecības universitātes lielo ceļojošo balvu Azemitologa svētkos. Laika posmā no 2001. līdz 2015. gadam, tas ir izdevies 7 reizes, pierādot pārējām fakultātēm, ka viena no panākumu atslēgām ir saliedētība. Bez šī pasākuma ir vēl viens plaši apmeklēts un pieprasīts pasākums – Mehu dienas, kuras gaida, gan mehi, gan studenti, gan arī pilsētnieku. Pēdējos gados šīs dienas ir kļuvušas par spilgtākajiem svētkiem Jelgavas pilsētā, kuri spēj ieinteresēt jebkura gada gājuma cilvēkus. Tieši pēdējo gados biedrībai sadarbojoties ar fakultātes studentu pašpārvaldi ir izdevies no fakultātes pasākuma izveidot Jelgavas un Latvijas mēroga pasākumu. Bez vis tā Mehu dienas ir kļuvušas par savdabīgu sezonas atklāšanu pasākumu auto sporta piekritējiem, pulcējot vienkopus vairākus tūkstošus ātruma, adrenalīna un asu izjūtu cienītājus no visas Latvijas, kuru skaits ar katru gadu tikai pieaug.

Daudzu gadu garumā esam spējuši palīdzēt pilnveidoties gan mums pašiem,  gan universitātei, gan arī apkārt esošajiem cilvēkiem. Tomēr ļoti labi apzināmies, ka viens cilvēks jeb vadītājs to nespēj izdarīt, ja nebūtu tik daudz palīdzīgu roku un ar idejām pilnu galvu, kas ar mieru jebkur un jebkad darīt un iet tik tālu cik vajadzēs, lai dabūtu gatavu, kaut vai neiespējamo. Tādēļ liels paldies visiem entuziastiem, aktīvistiem, ikvienam, kurš ir pielicis savu roku un domu, lai palīdzētu mums augt, attīsties un būt tādiem, kādi mēs esam tagad, jo „Sautē vai cep Mehs paliek Mehs”.